Hamburg, Germania
Avocati Drept civil Costuri Colectarea Legal help in Germany Germania Hamburg Factura neplatita Incaso Acasa

16.03.2017

Dreptul civil in Germania

Încetarea plăţilor sau insolvenţa comercială este starea patrimoniului unui comerciant,ce se manifestă în exterior prin faptul că se găseşte în neputinţă de a plăti pe creditori. Insolvenţa comercială nu se confundă cu insolvabilitatea unui debitor, deoarece, pe când insolvabilitatea însemnează o stare deficitară a patrimoniului (pasivul întrece activul), dimpotrivă la insolvenţa comercială este indiferent dacă activul întrece sau nu pasivul; ceea ce interesează este neputinţa manifestată de a plăti datoriile.
Un debitor poate să aibă mai mult activ decât pasiv şi totuşi, din cauza imobilizării activului, să nu aibă ichiditatea cerută spre a face faţă plăţilor. Un asemenea debitor este solvabil; patrimoniul său este suficient pentru a acoperi pe creditori, dar este în insolvenţa comercială şi, în interesul creditului, se impune o procedură concursuală pentru lichidarea tuturor datoriilor.
Deosebirea dintre insolvabilitatea civilă şi insolvenţa comercială stă în faptul că, în comerţ, elementele obiective (bunurile de tot felul) ale patrimoniului sunt completate de forţa elementului credit. Atâta vreme cât un comerciant se bucură de credit şi, prin conduita sa, nu tulbură pe creditori, solvabilitatea sau insolvabilitatea, adică supraîncărcarea de pasiv, nu interesează din punct de vedere legal.
Acasa